UPS. 9. Czy konieczne jest zadeklarowanie wartości nadawanej przesyłki w UPS ? - Informacje

Wpisanie wartości na liście przewozowym do 323 PLN powoduje przystąpienie do dodatkowej ochrony w cenie usługi. Wpisanie wartości na liście przewozowym Powyżej 323 PLN powoduje przystąpienie do dodatkowej ochrony,  pod warunkiem uiszczenia opłaty z tego tytułu, według cennika podstawowego. Zadeklarowanie wartości przesyłki uprawnia do zgłaszania roszczeń o odszkodowanie za udowodnione straty do wysokości zadeklarowanej wartości przesyłki.

« powrót do informacji