UPS. 7. Jakie ograniczenia ustaliła firma UPS odnośnie wagi i wymiarów przesyłek w usługach międzynarodowych oraz krajowych usługach paczkowych? - Informacje

Normy, waga i wymiary przesyłek w usługach międzynarodowych oraz

krajowych usługach paczkowych

- Maksymalny ciężar jednej paczki (rzeczywisty) wynosi 70 kg.

- Maksymalna długość paczki wynosi 270 cm w przypadku wszystkich usług paczkowych.

- Suma długości i obwodu paczki może wynosić maksymalnie 419 cm .

- Paczki, które ważą ponad 25 kg, muszą być oznakowane specjalną etykietą ciężkiej paczki.

- Paczki o dużej różnicy pomiędzy rozmiarem i wagą mogą mieć większy ciężar wymiarowy niż ich faktyczna waga. W takim przypadku UPS zastosuje opłaty w oparciu o ciężar wymiarowy.

- Paczki, które wymagają dodatkowych czynności przewozowych, mogą podlegać opłacie za dodatkową obsługę.

- Paczki, których wymiary przekraczają pewne ograniczenia rozmiarowe, ale nie są większe niż maksymalny rozmiar paczki ustalony przez UPS, mogą podlegać dodatkowej opłacie dla dużych paczek.

- Paczki, które wykraczają poza ograniczenia UPS dotyczące wagi i rozmiaru, nie są przyjmowane do przewozu. Jeżeli znajdą się w systemie małych paczek UPS, będą podlegać opłacie za przekroczenie maksymalnych limitów.

- UPS nie obsługuje międzynarodowych przesyłek paletowych.

« powrót do informacji