UPS. 20. Czy UPS doręcza przesyłki pod adres prywatny ? - Informacje

UPS zapewnia dostarczenie przesyłki zarówno pod adresy firmowe jak i prywatne. Doręczenie pod adres prywatny jest definiowane jako doręczenie do prywatnego domu, przy czym obejmuje ono również firmy z siedzibą we własnym domu, jeśli nie mają one ogólnie dostępnego wejścia.

« powrót do informacji