Pakowanie. 8. Jak prawidłowo zapakować przesyłkę kurierską? - Informacje

Wymiary paczki należy wyliczać biorąc pod uwagę długość (d), szerokość (s) i wysokość (w)

Jak zapakować przesyłkę kurierską?

Opakowanie powinno spełniać następujące wymagania:

a) stanowić szczelne zamknięcie i zabezpieczenie przesyłki poprzez jej zaklejenie lub zalakowanie,
b) być odpowiednio wytrzymałe,
c) uniemożliwiać dostęp do zawartości przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów,
d) jeżeli wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, powinno być opisane lub oznakowane w sposób wskazujący na szczególne właściwości przewożonego towaru np.: "nie przewracać", "góra /dół", itp.
e) nie może zawierać zabezpieczeń mogących uszkodzić zawartość danej przesyłki lub innych przewożonych przesyłek.

Nadawca powinien umieścić na przesyłce lub na jej opakowaniu adres i dane Adresata, które podane są jednocześnie na liście przewozowym. Adres powinien być napisany czytelnie, bez skreśleń, bez śladów wycierania. Adres powinien zawierać bezwzględnie kod pocztowy Adresata stosowany przez operatora publicznego, a także numer telefonu.

« powrót do informacji