DPD. 9. Czy konieczne jest zadeklarowanie wartości nadawanej przesyłki w DPD? - Informacje

Wpisanie wartości lub kwoty pobrania na liście przewozowym do 5000 PLN powoduje przystąpienie do dodatkowej ochrony w cenie usługi. Wpisanie wartości lub kwoty pobrania na liście przewozowym Powyżej 5000 PLN powoduje przystąpienie do dodatkowej ochrony, pod warunkiem uiszczenia opłaty z tytułu dodatkowej ochrony, według cennika podstawowego. Zadeklarowanie wartości przesyłki uprawnia do zgłaszania roszczeń o odszkodowanie za udowodnione straty do wysokości zadeklarowanej wartości przesyłki.

« powrót do informacji