DPD. 6. Jakie są ograniczenia techniczne opakowań w DPD EXPRESS- serwis lotniczy międzynarodowy ? - Informacje

Ciężar pojedynczej paczki nie może przekroczyć 30 kg. Opłatę za wagę pobiera się zależnie od ciężaru rzeczywistego paczki lub jej wagi gabarytowej. Waga gabarytowa przeliczana jest wg wzoru:

Waga gabarytowa =


wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm)

.                               6000

Jeśli wartość tego współczynnika jest wyższa od wagi rzeczywistej wyrażonej w kg to stosowana jest cena za wagę objętościową.

 

W sieci DPD transportowane są paczki spełniające następujące ograniczenia wagowe i wymiarowe:

-maksymalna waga jednej paczki: 30 kg

-maksymalna długość krawędzi opakowania: 150 cm

-suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, gdzie wysokość stanowi najdłuższy bok paczki wg wzoru:

 

2L + 2W + H = max. 300 cm

L - długość; W - szerokość; H - wysokość, najdłuższa krawędź

-jedna przesyłka w serwisie lotniczym może się składać maksymalnie z 10 paczek.

-dodatkowe paczki, powyżej 10 sztuk będą traktowane jako kolejna przesyłka.

 

W przypadku stwierdzenia przekroczenia wagi lub dopuszczalnych wymiarów paczki, zanim opuści ona terytorium Polski – zostanie ona zwrócona do nadawcy na jego koszt.

« powrót do informacji