DPD. 5. Jakie są ograniczenia techniczne opakowań w DPD CLASSIC - serwis drogowy międzynarodowy? - Informacje

W sieci DPD transportowane są paczki spełniające następujące ograniczenia wagowe i wymiarowe:

- maksymalna waga jednej paczki: 31,5 kg

- maksymalna długość krawędzi opakowania: 175 cm

- suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300cm, gdzie wysokość stanowi najdłuższy bok paczki (zob. wzór):

 

2L + 2W + H = max. 300 cm

L - długość; W - szerokość; H - wysokość, najdłuższa krawędź

- list przewozowy powinien być umieszczony na górnej powierzchni paczki

Paczki, które przekraczają powyższe ograniczenia techniczne mogą zostać przyjęte do transportu po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Międzynarodowym. Paczki takie objęte są dopłatą wysokości 199PLN. Powyższe ograniczenia nie dotyczą palet do krajów bałtyckich: Estonii, Litwy i Łotwy - szczegóły w cenniku paletowym.

Zwroty paczek nie spełniających technicznych warunków DPD
W przypadku stwierdzenia przekroczenia wagi lub dopuszczalnych wymiarów paczki, zanim opuści ona terytorium Polski – zostanie ona zwrócona do nadawcy na jego koszt. Cena usługi będzie wyliczana na podstawie aktualnego cennika krajowego właściwego dla nadawcy.

« powrót do informacji