Czy można przystąpić do Global System w grupie kilku osobowej, aby mieć lepsze ceny na wysyłki? - Informacje

Tak. Zawieramy, również umowy ze zgłaszającymi się do nas grupami (kilka osób lub kilka firm), wówczas przy doborze oferty brany jest pod uwagę łączny, miesięczny wolumen przesyłek całej grupy. Każda osoba/firma podpisuje osobną umowę otrzymuje swój, indywidualny nr klienta w wybranej firmie kurierskiej, ale atrakcyjniejszą ofertę cenową niż zgłaszając się do nas indywidualnie.

« powrót do informacji