UPS. 8. Co się stanie jeżeli nadam paczkę w UPS przekraczającą dozwolone limity wagi lub rozmiaru? - Informacje

Paczki, które wykraczają poza ograniczenia UPS dotyczące wagi i rozmiaru, nie są przyjmowane do przewozu. Jeżeli znajdą się w systemie małych paczek UPS, będą podlegać opłacie za przekroczenie maksymalnych limitów.

« powrót do informacji